ADDRESS

София ул "проф. Кирил Попов" 59

След метене на завод, нужда от хамали!

Представлявам фирма за почистване на домове, офиси, имаме специализирани машини за метене, за пране, перем дори завесите на хората!
Бяхме наети преди месец да изчистим ендо голямо производствено хале, което ще се ползва за груба дървообработка, халето е близо 8 метра високо, около 350 м2 площ. Сменяна е дограма в него, сменян е и част от покрива. Боклука там беше колосален, ринали сме с лопатите прах, цимент, стари тухли, стоварили сме и допълнително дърва, ламаринени плоскости, големи бетонови остатъци и др. Само прахът и дребните боклуци от халето се събраха в 50-на чувала. Складирали сме навън огромна купчина с боклук, част от него е стари греди, които се требят в момента, реже се добрата за огрев част, има обаче изгнили и осеяни с гвоздеи от всички страни части от гредата, които се изхвърлят. Ще носим в Петък една машина за истене на складови помещения, подземни гаражи и пр. Тези машини трябва да оперират без едри боклуци, с повече вода, за д амогат да оберат прахът, който обикновените метли с лопатите не са успели да оберат. Ще го минаваме два дена с машината. Преди това обаче трябва да изнесем с хамали чувалите отвътре с дребния боклук. Хамали ще трябват след като се започне с чистенето вътре с машина, продължаваме с боклука отвън. Гредите с големите гвоздеи, много леко с тях, внимателно с ръкавици! Има един голям пъцул бетон :). Бетона е останал от ремонта на водните инсталации в цеха, вътре в сградата е, но поне са се сетили да забият една арматура, за да може да се вземе после с кран. Кран нямаме :). Ако имате камион с лебедка, автокран или кран с по-малки размери ще се радваме да го наемем за тази задача. Хамалите ги искам веднъж с камион да пристигнат в Сряда другата седмица – да изнесем чувалчетата и да огледат „пъцула“ :). В четвъртък да се справим с парчето бетон, в Петък да изнесем боклуците, стоварени извън сградата.
Отвън имаме няколко вида боклук. Товарим последно ламарините, за д аможем да минем през пункта за изкупуване на желязо и да го пуснем там, да ни дадат едно левче и да продължим към сметището :).
Ламарините са не по-вече от 100-а килограма. Гредите, сигурно имат половин тон, както са почистени. Големите късове бетон и тухли са около 2, 3 тона, поне на пръв поглед. Трудно е да се прецени какво точно тежи материала. Каот дойдете в сряда, огледайте и боклука навън, за д аможете да си планирате хората. Чувалчетата вътре са си за двама хамалина, които да ги товарят заедно на камион. Чувалите са пластмасови не могат да се влачат, трябва да се носят.