ADDRESS

София ул "проф. Кирил Попов" 59

Хамали. Пакетиране на дребни единични товари

Потърсете хамали на  0700 155 45 на цената на един градски разговор от цялата страна.

Качесвени хамалски услуги!

Значително приложение има пакетирането на дребни единични товари, чрез обвързващи метални, пластмасови ленти, обла стомана и синтетични колани. Хамали и хамалски услуги. На фиг.5.35 са показани три начина за образуване на ПкТЕ от цветни метали и сплави: чрез поставяне на дървени подложки (я), с плочи от самия метал, оформени като палета или чрез придаване на специална форма на ЕТЕ (блоковете) (в,г). Масата на ПкТЕ е 1000-1200 kg, a размерите зависят от тези на ЕТЕ. Хамали и хамалски услуги. Металните ленти са с дебелина 0,8+1 тт и широчина 30 /w/и.Обвързките на (г) са от обла стомана с фб mm и имат специална форма. Хамали и хамалски услуги. На фиг.5.36 са показани две принципни решения за пакетиране и обвързване с метални или пластмасови ленти на керамични изделия с маса на ПкТЕ 1000-1150 kg, като отворите за вилиците са в пакета (а) или под него (б). Хамали и хамалски услуги.
Бетонови изделия (колове, плочи и др.) се обвързват с метална лента, обла стомана или тел. Стандартните колове се пакетират с широчина и височина 1000-1200 mm чрез две носещи обвръзки от обла стомана. За вилично манипулиране се поставят две дървени подложки 100х100 mm, обхванати от обвръзките. Хамали и хамалски услуги. На фиг.5.37 са показани четири принципни решения за образуване на ПкТЕ от призматични ЕТЕ (каси, кашони и dp.) c палетни параметри 800×1200 и 1000×1200 mm, обвързани с ленти 3, свързани в /, без (б,г) или с (я,в) предпазни ъглови профили (дървени, картонени, пластмасови) 2 и 5, без (я,0 или с (б,в) с подложки 6 над отворите 4 за една («) или две вилици (б,в,г). Хамали и хамалски услуги. Отворите могат да се образуват и чрез поставяне на дървени подложки. 7 (г). ПкТЕ се формират и обвързват ръчно или машинно, като при маса над 500 kg металната лента е с дебелина 0,7 mm и широчина min 20 mm. Хамали и хамалски услуги. Якостта й, при шесткратен запас, трябва да гарантира цялост и стабилност до ускорение 30 m/s2. Натягането (до 2000-3000 N) трябва да е еднакво за всички обвръзки. За тази категория ЕТЕ, а също за чували, торби, бали, каучукови блокове се използват еднократни обвързващи средства от обла стомана с 06 mm със специална конструкция (фиг.5.38). Хамали и хамалски услуги. Състоят се от два носещи клона 1 (изолирани или свързани с разпорки 4), с халки 2 за закачване, които се съединяват с телена свръзка 3. Значително приложение имат също различни по конструкция пакетообвързващи средства за еднократна употреба от синтетични колани (фиг.5.39) предимно с две Фиг. 5.38 носещи части -1 и 3 и по-рядко с една. Носещите части се състоят от една (а,в) или две отделни ленти (б), краищата на които се свързват чрез обикновен възел 2 или кръгли закопчалки 7 от две халки. Притягащата част 5, по определен начин (а), се свързва с 1 и 3, като се образу-ват манипулационни халки 4, а 9 двата й края се съединяват чрез възел или кръгла закопчалка 7. Фиг. 5.39 Халките 4, преди повдигането на ПкТЕ, трябва да са на височина 2/3 от основата й, за да се гарантира само-затягане. Важно условие за това е още при първото повдигане въжетата, на които са куките, да са вертикални, а при следващите – могат да са и наклонени до 60°. Предимно за чували, торби и кашони се използват и хартиено-лентови и полиетиленови еднократни пакетообвързващи средства. На фиг.5.40 в три фази, е показана технологията на формиране на ПкТЕ чрез подложка от двуслойна водонепроницаема хартия, армирана с мрежа (от стоманени нишки) с отвори 20×20 mm. След подреждане на ЕТЕ на пакета се нравят две вертикални и две хоризонтални обвръзки със синтетична лента.

Качествени хамалски услуги!