ADDRESS

София ул "проф. Кирил Попов" 59

Хамалски услуги от premestvane.bg

Потърсете хамали за Вас

Съществуват машини, при които подавачът не загребва самостоятелно товара, а само го поема от друго средство, за да го пренесе и подаде на изнасящия транспортьор (елеватор). На фиг.23.29 е показан такъв товарач тип Т-215 (Германия), предназначен за натоварване на ситнозърнести и късови селскостопански и др. товари в ТС. Състои се от три лентови транспортьора с широчина 650 mm със самостоятелно задвижване. Хоризонталният транспортьор, изпълняващ функцията на подавач, е с дължина 5 m, странични бордове и има форма на корито. В него товарът се подава ръчно или от самосвални автомобили и ремаркета. Изнасящият транспортьор е коритообразен с оребрена лента и чрез хидроцилиндър висоината на разтоварва- не може да се изменя от 1,72 до 3,36/и. Раз- товарващият транспортьор се върти на 180° в хоризонталната равнина. Машината е с пневмоколела с междуосие 6,73 m и широчина – 1Г46 т, а транспортната височина – 2,88 т. Общата инсталирана мощност е 4,1 kW, a напрежението 380/220 V.

Хамали с дългогодишен опит. Обадете ни се за хамали! Качествено обслужване от професионални хамали.
Хамали за Вашето премесване.Предлагаме качесвени хамалски услуги.По-добрите хамали в София. Хамали от преместване.бг Потърсете ни винаги, когато се нуждаете от хамалски услуги. Потърсете ни винаги, когато Ви трябват хамалски услуги. Вашите хамали! Хамалите за Вас. Хамалски услуги за Вас. Потърсете нашите хамали! Качесвените хамалски услуги! Работите ли с професионални хамали? Добрите хамали! Хамали – студенти. Студенти – хамали.

2. Товарачи за единични товари.
Те се използват за натоварване в открити или покрита транспортни средства и контейнери на.единични товари във вид на ЕТЕ. В този смисъл те се явяват несистемни технически средства, защото в много случаи разтоварването на същите товари може да стане само ръчно или с прилагане на значителен ръчен труд, т.е. не са част от техническия комплекс на една цялостна система за механизирано или автоматизирано манипулиране на товари. Това налага прилагането им да се оценява внимателно за всеки конкретен случай и когато имат негативен технологичен, технически и икономически ефект, да се избягват. Най-простите машини от тази група се състоят само от два успоредни синхронно работещи винтови или вилични елеватора. Те са с електрическо задвижване от мрежата и са предназначени за натоварване на дългомерни товари в открити ТС. При винтовите елеватори отделните ТЕ се поставят във винтовата стъпка и подобно на гайка се издигат до горния им край и падат в ТС. При виличните елеватори ТЕ, подпрени от вилиците, лежат върху веригите и се движат заедно с тях. Такава машина, конструкция на автора проф.Д.Петров, е описана в [21]. По сложните машини за дългомерни товари, главно дървени материали, се състоят от три сдвоени вилични елеватора – подаващ, издигащ и разтоварващ, като последните два са с по-голяма скорост от първия. Задвижването им е електрическо или от ДВГ и са на релсов ход[21].
Значително но-разнообразни по функционално предназначение са машините за натоварване на товари опаковани в чували, кутии, щайги и др. подобни, но могат да се обособят в три групи:
/- доставящи ТЕ до мястото на поставянето им в ТС, където се поемат от работник и се подреждат ръчно в стиф (блок);
// – както предишните, но подреждането на ТЕ, образуващи редовете (стените) от стифа, се извършва от машината;
Тези машини си различават значителнои по конструкция в зависимост от условията, при които ще се използват – без или с рампа, вид и геометрични размери на ТС и др. Ще разгледаме представителни машини от всяка от трите групи.
Преместване.бг предлага качествени хамалски услуги, не се колебайте да ни потърсите!