ADDRESS

София ул "проф. Кирил Попов" 59

ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ НОРВЕГИЯ, НОРВЕГИЯ БЪЛГАРИЯ

В момента дестинацията не се обслужва !!!!

ПРЕМЕСТВАНЕ БГ извършва транспорт на багаж и различни товари до Норвегия и от Норвегия за България.

Предлагаме и материали за опаковане и кашони при подготовката на Вашия багаж при преместването Ви в Норвегия.

Транспортираме лични вещи, обзавеждане, оборудване, електроника, машини и др.

Изградили сме добри пактики за транспорт от Вашия дом, офис или склад до желания адрес в Норвегия.

В зависимост от конкретният случай вие можете да имате индивидуален транспорт или Вашия товар да пътува в групаж с този на други лица.