ADDRESS

София ул "проф. Кирил Попов" 59

ТРАНСПОРТ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА ИСПАНИЯ И ОТ ИСПАНИЯ ЗА БЪЛГАРИЯ

ПРЕМЕСТВАНЕ БГ извършва транспорт на багаж и различни товари до Испания и от Испания за България.

Предлагаме и материали за опаковане и кашони при подготовката на Вашия багаж при преместването Ви в Франция.

Транспортираме лични вещи, обзавеждане, оборудване, електроника, машини и др.

Изградили сме добри пактики за транспорт от Вашия дом, офис или склад до желания адрес в Франция.

В зависимост от конкретният случай вие можете да имате индивидуален транспорт или Вашия товар да пътува в групаж с този на други лица.