ADDRESS

София ул "проф. Кирил Попов" 59

Метални столове, маси, старинни мебели

Представялвам малък унгарски фонд за инвестиция в недвижими имоти. Закупуваме всичко под определена цена и с определени изисквания. Например 1 декар с къща до 5000лв, 2 декара без къща до 5000лв и пр. Абе това са съвсем примерни цени разбира се, няма да издам фирмаената тайна :). Закупили сме над 200 къщи в цяла България. Нашият офис е базиран в Пловдив, имаме къщи главно в Южна България. Къщите са главно селски стари къщи в отдалечени местности на България, вилни местности в околностите на големите градове с липсващи всякакви комуникации, стари къщи, парцели, ниви и какво ли не. Имаме дори един парцел с кошерите :).

Представялвам малък унгарски фонд за инвестиция в недвижими имоти. Закупуваме всичко под определена цена и с определени изисквания. Например 1 декар с къща до 5000лв, 2 декара без къща до 5000лв и пр. Абе това са съвсем примерни цени разбира се, няма да издам фирмаената тайна :). Закупили сме над 200 къщи в цяла България. Нашият офис е базиран в Пловдив, имаме къщи главно в Южна България. Къщите са главно селски стари къщи в отдалечени местности на България, вилни местности в околностите на големите градове с липсващи всякакви комуникации, стари къщи, парцели, ниви и какво ли не. Имаме дори един парцел с кошерите :).
Та моята идея е: фондът не иска нищо от обзавеждането- плаща за изчистването на къщите от всякакви боклуци. Аз се хванах и разчистих всичко, каквото може да гори – се пали, каквото се издава в пунктове за вторини суровини- се издава, каквото става за нещо се заделя. Минах през всички къщи и направих нужното, за да се изчистят напълно – оставих в една стая в близо 20 къщи всичко, което смятам, че може да е полезно за някого или да се продаде или роднини да го ползват.  Това са скринове, гардероби, легла, дюшеци, интересна керамика, менчета, тави и пр. Бях с кола, когато оглеждах имотите и се постарах да изместя до колкото е възможно обектите на по-малко места. Поне малките кашончета, успях да реаранжирам :)! Селата са в един кръг от по 5 км едно от друго, ще падне яко обикаляне. Планувал съм в Събота да тръгнем от Пловдив и тръгваме към Ново Село, следващото село е на 11 км, след това съседното село, още 5км, още 10 и пр. Ще товарим гардероби, шкафчета, маси, 15-а кашончета керамика. Нищо нее достатъчно ценно, за да го пакетираме. Вс епак ще има нужда от сериозен камион с по-широка каросерия, тъй като са обемни мебелите. ДОста тежки също :)!
Мебелите са от солидно дърво, орех, дъб, двукрилни гардероби, 3 метра маса и подобни. Всичко се носи към Пловдив в двата ми гаража. Освободил съм ги напълно – тъпчем до откат :). Преди да товарим всичко се снима и картотекира, при вкарването в гаража се отмята кое къде е, за да има някакъв ред и възможност да излязат някога от този гараж. Разчитам на хамалите все пак да няма много счупени, одраскани и ликвидирани мебели, а и керамика. Ще с еопитам да продам повечето от тях или да ги уползотворя по някакъв начин. След като приклюим с това – преминаваме към старото желязо. От всяко местенце излезе почти по 100-а килограма старо желязо. Всичко е складирано в Ново Село, в една схлюпена къщурка. От всяко село, преди да се върна в Пловдив, денят, в който почиствах и носех старото желязо в тази къщурка. Вярвам събраза се близо тон и половина, че и два. Ще се върнем с камиончето, за да го сдадем на първият пункт за вторични суровини.
Ще падне товарене – вярно е, смятам все пак, че гардеробите ще са по-трудни от металите. Метала са дребни желяза, откъслячни по-големи такива (двигател на заз 🙂 ), всичко друго е дребни боклуци.
Може да оставим металите за Неделя, но цяла Събота ще ми трябват поне 3има хамали, за да мине всичко спокойно с вдигането на обемните мебели.